Tính tỷ lệ phần trăm

Máy tính tỷ lệ phần trăm

Máy tính đầu tiên sẽ tính tỷ lệ phần phần trăm của một số này đối với một số khác, ví dụ: 12 là bao nhiêu phần trăm của 48? Đáp số: 25%

là bao nhiêu phần trăm của
?

Đáp số: %


Máy tính Giá trị %

Máy tính thứ hai sẽ tính tỷ lệ phần trăm nào đó (đã biết) của một số có giá trị là bao nhiêu? Hay nói cách khác là tính tỷ lệ phần trăm xác định của một số, ví dụ 20% của 50? Đáp số: 10

phần trăm của là số nào?

Đáp số:  

Lưu ý
1: Mặc dù đã rất nỗ lực để lập trình, máy tính này không đảm bảo chính xác 100% khi tính tỷ lệ phần trăm . Sử dụng một máy tính học sinh cầm tay thông thường để tính toán là rất quan trọng với bạn.
2. Nhắc nhở con bạn không phải lúc nào cũng có sẵn máy tính bên cạnh và khả năng tính tính toán tỷ lệ phần trăm mà không cần sử dụng máy tính là rất hữu ích, đó là “kỹ năng sống.”
×